Stichting Vakantiedagkamp Agnes

voor Amsterdamse kinderen van 4 t/m 12 jaar

Alleen voor vrijwilligers

Bij hoge uitzondering kan het dagkamp beschikbaar worden gesteld voor een feest/ bijeenkomst, deze aanvraag gaat ter goedkeuring volledig via het bestuur.

Verder is het alleen mogelijk in het weekend en in overleg met de kampwacht.

Dit is echter alleen voor vrijwilligers die minimaal 2 jaar actief met dagkamp Agnes betrokken zijn.

Voorwaarde is dat men rekening houdt met de buurt, voor zowel geluidsoverlast (tot uiterlijk 22:00 uur muziek) alsmede het gebruik van alcoholische drank tot een minimum beperkt. Het is NIET toegestaan te overnachten aansluitend het feest. Het dagkamp dient volledig opgeruimd te zijn binnen 8 uur na het feest. Het feest / bijeenkomst mag geen commercieel karakter hebben, ook mogen er geen dranken worden verkocht. De organisator is geheel verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit  uit het feest / bijeenkomst.